Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Basın Ve Halkla İlişkiler

İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ilgili yapılacak toplantı, etkinlik ve tören gibi organizasyonları basına duyurmak, kayda almak ve İl Müdürlüğümüz web sayfasında haber olarak yayınlanmak,

Toplantı, etkinlik ve tören gibi organizasyonlarla ilgili "Basın Bildirisi" ni hazırlayarak basın mensuplarına dağıtmak,

İstenildiği takdirde toplantıya katılamamış Haber Ajansı, Yerel Televizyon, Gazeteler ve ilgililere konu ile ilgili yazı, fotoğraf, haber metni ve görüntü aktarmak,

Röportaj ve haber yapmak amacıyla İl Müdürlüğümüze gelen basın mensuplarının çalışmalarına yardımcı olmak,

Ulusal ve yerel gazetelerde yer almış gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili haberleri arşivlemek ve web sayfasında yayınlamak,

Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanmış olan tarımsal içerikli kaset, CD, broşür ve kitapları üreticilerimize ulaştırmak,

İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız faaliyetleri ile konu uzmanlarının makalelerini içeren Resmi Yayın Organın yayına hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,

Antalya Tarımı ile İl Müdürlüğümüz faaliyetlerini konu alan tanıtım filminin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

Ulusal olarak yayın yapmakta olan "Kanal V" televizyonunda tarım ve gıda ile ilgili güncel konuların işlendiği programı hazırlamak ve sunmak,

İlçe Müdürlüklerimizin düzenlemiş olduğu tören, festival, toplantı vb. etkinliklere katılım sağlayarak, gerekli görüntü kaydını almak ve web sayfasında yayınlamak,

TRT Antalya Radyosu ile ortaklaşa gerçekleştirilen tarım programı ile ilgili planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

İl Müdürlüğü olarak katılım sağlanılan gıda ve tarım fuarları ile ilgili stant kurulumu da dahil gerekli hazırlıkları yapmak, fuar süresince koordinasyonu sağlamak

Toplantı ve törenlerde programın sunumunu yapmak. 


Enformasyon Birimi 2016-2017 Yılı Faaliyetleri

FAALİYETLER

   2016

    2017

Tv Programları

 

-

Kanal V’ de tarım ve gıda içerikli 15 televizyon programı yapıldı.

Radyo Programları

 

TRT Antalya Radyosu  işbirliğinde 24 Radyo Programı yapıldı.

TRT Antalya Radyosu işbirliğinde 21 Radyo Programı yapıldı.

Web Sayfası –Sosyal Medya Haberleri

 

180 adet haber hazırlanarak İl Müdürlüğü Web sayfası, Facebook ve Twitter hesapları aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıldı.

190 adet haber hazırlanarak İl Müdürlüğü Web sayfası, Facebook ve Twitter hesapları aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıldı.
Radyo Programları 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Antalya TRT Radyosu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ve on beş günde bir Pazartesi günleri TRT Antalya Radyosu'nda saat 11:15'de yayınlanmakta olan radyo programlarıyla tarlasında, serasında çalışan üreticilere ya da evinde işleriyle meşgulken radyosu açık olan dinleyicilere tarımın farklı alanlarından pek çok konu aktarılıyor. 

İl Müdürlüğü konu uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen radyo programlarında hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, gıda güvenliği ve denetimler, Bakanlığımıza ait projeler ve Bakanlığımızın desteklemelerini içeren geniş yelpazedeki konularla dinleyicilere ulaşılması hedefleniyor. 

Radyo programları kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında 45 program ile dinleyicilere ulaşılmıştır. Aynı hedefler doğrultusunda 2017 yılında da TRT Antalya Radyosu ile olan işbirliği kapsamında programlar devam etmektedir.

Televizyon Programları 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Enformasyon Birimi, ulusal olarak yayın yapmakta olan televizyon kanalında hazırladığı TV programı ile tarım ve gıda sektörünü, tarım kesimini ilgilendiren birbirinden farklı birçok konuyu, tarım sektörünün problemlerini tarım kesimiyle, üreticilerle ve tüketicilerle buluşturuyor. 

Programlarda yetiştiricilik tekniklerinden, yeni teknolojilere, gıda sağlığı ve gıda güvenliğinden denetimlere, Bakanlığın desteklemelerinden projelerine kadar çok geniş yelpazede pek çok konuya değinilerek üreticilere ışık tutuluyor. 

Eğitim ve yayım çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan görsel basınının üretici bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde çok büyük önemi olduğunun bilincinde olan İl Müdürlüğümüz yıl boyunca hazırladığı TV programları ile üreticilere yeni ufuklar açıyor. İl Müdürlüğü'nde çalışan konu uzmanlarının yanı sıra öğretim üyeleri, tarım kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin, üreticilerin ve ihracatçıların konuk olarak katıldığı programlarda izleyicilerden telefon ve SMS yoluyla gelen sorulara da yanıt veriliyor. 

TV programları kapsamında 2017 yıllarında toplam 15 programın hazırlığı ve sunumu gerçekleştirilmiş olup 2017 yılında da devam edilmektedir. 

Tanıtım Faaliyetleri 

İl Müdürlüğü tanıtım ve görünürlük faaliyetleri kapsamında ilimizde gerçekleştirilen gıda ve tarım konulu fuarlara katılım sağlanmaktadır. Fuarlarda ziyaretçilere bitkisel ve hayvansal üretim, gıda ve yatırımlarla ilgili konularda hazırlanmış 40 farklı liflet ile ulaşılmaktadır. Ayrıca üretici ve tüketicilere merak ettikleri konularda gerekli bilgilendirme yapılmakta ve yol gösterici olunmaktadır. 

Ekolojik Risk Birimi (Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi)

Resmi Gazete  de  18/08/2012  tarih ve  28388 sayı ile  yayınlanan  yönetmeliğe göre

(1) Tarımsal kuraklık il kriz merkezinin görevleri şunlardır:

a) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulamak.

b) İl tarımsal kuraklık eylem planını, Türkiye tarımsal kuraklık eylem planına uygun olarak yapmak ve uygulamak.

c) İl arazi varlığı ve su kaynakları ve iklim ile ilgili verileri hazırlamak ve güncelleştirmek.

ç) Kuraklıkla mücadele eylemine yönelik, olağan ve olağanüstü koşullar için mali kaynaklarını belirleyerek mahalli bütçe kapsamına almak.

(2) Tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantıları komisyon başkanının uygun göreceği tarihte yılda en az bir kere toplanır.

Birimin Önemi ve Kapsamı: 

Kuraklığın insanlığın başlangıcından itibaren uygarlıkların yıkılması ve yeni medeniyetlerin oluşması suretiyle tarihi şekillendirdiği  bilinmektedir.

Yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az  gerçekleşmesi ile yaşanan bir durum olarak tanımlayabileceğimiz  bu kavram, düzensiz yağışlar sebebi ile faydalı yağışların azalması ve dolayısı ile dönemsel kuraklıklarla birlikte yaşama riskinin de ortaya çıktığı bir durumdur.

Tarım sektöründe kuraklığın anlamı,  diğer sektörlerden daha farklıdır. Çünkü bitkiler bakımından yıl içerisinde yağan toplam yağıştan çok, büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su çok daha önemlidir. Dolayısı ile bitkinin çıkış ve gelişme dönemlerinde ihtiyaç duydukları suyun toprakta bulunmaması Tarımsal Kuraklık olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda 5. Dünya Su Forumunda iklim değişikliği ve kuraklığın dünya barışını tehdit ettiği ve bunun için de küresel bir ağ oluşturulmasının gereğinde ittifak edilmiştir.

İlimizin küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu bölgeler arasında yer aldığı ve gelecekte özellikle Akdeniz ve iç Anadolu Bölgelerimizin iklim Değişikliğinden daha çok etkileneceği belirtilmiştir.

Doğal bir afet olan kuraklığın risklerine karşı, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının 2009 ve 2013 yılları ve  2013 ve 2017 yılları için hazırlanmıştır.

Antalya Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, kuraklık krizini yönetme amacına uygun olarak uzun dönem perspektifinde, kurumlararası koordinasyon ile kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanımı hedeflenmektedir. Bu kapsamda işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmalarla muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerinin azaltılması sağlanabilecektir.

Halen ilimize bağlı ilçelerimizde kayda değer Tarımsal Kuraklık söz konusu değildir.

2016 Yılı Birim Çalışmaları:

Aylık düzenli olarak Antalya ilçe detaylarını da gösteren Bitki Gelişim Raporu ile Kurakl